Villkor

ANVÄNDARVILLKOR

REGLER FÖR ANNONSER

Genom att använda annonstjänsten godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem.

Resmål Sverige webbpolicy innebär att man inte får använda Resmål Sverige:s webb för att sprida information som är i strid mot gällande lagstiftning. Resmål Sverige förbehåller sig därför rätten att utan varning ta bort annonser som innehåller antidemokratisk propaganda, rasism, sexism och annat som kan upplevas kränkande.
Du ansvarar själv som användare för att den Information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler.

Du som användare är personligen ansvarig för din annons.

Resmål Sverige förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons publicering på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Resmål Sverige principer och anda. Om en annons nekas publicering får du som användare meddeland härom.

Upphovsrättslagen gäller fullt ut på Internet dvs. du kan ej publicera en bild som har någon annan som upphovsman. Du kan lika lite ta en bild från Internet och använda den på din egen hemsida utan tillstånd av upphovsmannen. På Internet gäller även personuppgiftslagen dvs. du kan inte lägga ut en bild på en person utan dennes tillstånd.
Du som användare åtar dig att hålla Resmål Sverige skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av av Användare genererat innehåll, tex för otillåtet nyttjande av annans bild eller illustration, eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Om någon person pekas ut med namn, e-post, telefonnummer eller liknande och det framkommer att den personen inte vill ha den information i annonsen tas annonsen bort, i enlighet med personuppgiftslagen.
Resmål Sverige kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen.

De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen.

Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen.

Som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

En annons ligger ute så länge avtalet gäller såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen dessförinnan.

Vid överträdelse av ovanstående förverkas annonsrätten och ingen återbetalning sker.

Om du inte kan godta våra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

Resmål Sverige ansvarar inte för innehållet i annonser eller för den utannonserade varan eller tjänsten.