Verket/Avesta Art

Verket är en arena för levande möten som berör och skapar minnen för livet.
- det gamla järnbruket lever igen!

Verket sjuder på nytt av liv. Idag är Verket ett kulturhistoriskt industriarv av riksintresse. Det är ovanligt komplett och visar malmens väg till järn och stål. Ett inlevelsemuseum har skapats där teknologi på ett lekfullt sätt gör gårdagens verklighet förståelig. Under sommarhalvåret är Verket ett hem för den återkommande utställningen Avesta Art som samlar svensk och internationell samtidskonst i världsklass. Verkets dunkla miljö med vackra slaggstensväggar och stora ugnar är intressant som konsthall - en spännande kontrast till de vita rum som annars är vanliga i konstsammanhang.


Telefonnummer
Bokningar och allmäna frågor: 0226-64 51 62

Hemsida
Besök hemsidan

E-post
verket@avesta.se

Öppettider
16 maj vernissage 12.00 -16.00. 17 maj – 13 september 10.00 – 17.00 alla dagar förutom midsommarafton (stängt).

Besöksadress
Verket Kanalvägen 1, Koppardalen 774 41 Avesta