Världsarvsfirande på solens & vindarnas ö

Södra Ölands unika värden ligger inneslutna i radbyar, åkrar, stenmurar, kyrkor och kvarnar. Den kalkrika berggrunden utgör bokstavligen grunden för ett unikt växt- och djurliv på Stora alvaret och i de så kallade sjömarkerna. För ornitologer och orkidéälskare är det här kända marker och Ottenby, på Ölands södra udde, är ett av landets mest besökta naturområden.

I år är det 20 år sedan Södra Ölands odlingslandskap skrevs in på Unescos världsarvslista. Firandet kommer att pågå under hela året och världsarvet kommer att lyftas i både små och stora sammanhang. T ex genomför Ölandsguiderna tematiska världsarvsguidningar, den återuppbyggda forntidsborgen Eketorp visar en särskild världsarvsutställning och en utställning om världsarvsbyarna äger rum på Ölands museum Himmelsberga. Mer info finns på sodraoland.com.