Världsarvet Skogskyrkogården fyller 100 år

I år är det 100 år sedan Skogskyrkogården, ett av våra lite udda världsarv, invigdes. Det var 1994 som UNESCO:s världsarvskommitté fattade beslutet att uppta ”Skogsis” på prestigelistan. Men hur kommer det sig egentligen att en kyrkogård i Sverige som inte ens är speciellt gammal anses vara angelägenhet för hela mänskligheten?

Svaret får den som bokar en konst-, kultur- och arkitekturvandring genom Skogskyrkogården med Stockholms Stadsmuseum. Snart blir man nämligen varse att det finns en tanke bakom allt på Gunnar Asplunds och Sigurd Lewerentz världsberömda begravningsplats. Varför ser Sju brunnars stig ut som den gör? Vad är tanken med stenmönstret framför bänkarna i Heliga korsets kapell? Och varför sticker man in nyckeln i ögat på en dödsskalle för att öppna Skogskapellet? Här är det detaljerna som gör skillnad!