Sup och samlevnad på Söder

Södermalm i Stockholm har ju som bekant inte alltid varit den gentrifierade stadsdel den är idag.
Många böcker, visor och sånger vittnar om hårda liv i dragiga råtthål och gator fyllda av tiggare och
suputer. Ändå fanns här Stockholms vackraste utsikt och på Mariaberget har konstnärer och
författare verkat i flera sekel. Guiderna på Ourwaytours tar med dig och din grupp till en tid av stor
misär då avrättningar på gator och torg var legio och brännvinet flödade. Stadsvandringen Sup &
Samlevnad går från Södermalmstorg till Skinnarviksbergets höjder och låter er uppleva ett historiskt
supande, brottslighet och starka levnadsöden.