ReTuna – världens första återbruksgalleria

Kanske har du sett den på TV? ReTuna i Eskilstuna är världens första återbruksgalleria. En klimatdestination där besökare kan äta, handla hållbart och inspireras kring kretsloppstänk.

Konceptet är enkelt: i anslutning till köpcentret finns en återvinningscentral där privatpersoner lämnar in sådant de inte längre vill ha. Sakerna fördelas till aktörerna i gallerian som reparerar, återbrukar och up-cyclar dem och låter dem gå till försäljning. Igen. På ReTuna Återbruksgalleria ryms ett dussintal butiker, pop-up-butiker, en restaurang, en anläggning för klimatsmarta möten och ett kunskapscentrum för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Därutöver erbjuds guidade turer, föreläsningar och workshops. Initiativet med en hel galleria 100% för återbruk har skapat ett stort medialt intresse för ReTuna och lockat besökare från hela världen.