Konstvisning under jord

Ruggigt väder? Gå under jord! På 94 av Stockholms tunnelbanas 100 stationer finns mosaiker,
skulpturer, målningar, installationer och reliefer.

Varje torsdag och söndag arrangerar SL en gratis visningar av världens längsta konstutställning – det
enda som behövs för att följa med är en giltig färdbiljett. Då berättar SL:s konstguider om konsten,
arkitekturen och konstnärerna bakom verken. Turerna tar cirka en timme och startar på T-Centralen.
Större grupper kan boka egna visningar mot en liten kostnad. Se konst.sl.se.