Sveriges Glasmuseum

Sveriges Glasmuseum ligger i Växjö och visar kulturarvet och glasets historia i två basutställningar. Dessutom lyfts Orrefors glasbruk fram i en tillfällig utställning genom den unika glasskatt som togs om hand efter brukets nedläggning.

Efter att Orrefors glasbruk slagits samman med Kosta Boda hittade man en glassamling vars innehåll spände från brukets start och in i modern tid. Den har man nu tagit tillvara och delar av den visas på Sveriges Glasmuseum i Växjö. Andra delar finns att se i Orrefors.

– En förening bildades för att bevara glassamlingen och den deponerades sedan till oss. Nu står den här och vi passar på att visa föremål från den, säger Nicolas Hansson som är avdelningschef för Sveriges Glasmuseums publika sektion.

Han menar att samlingen är så pass stor att man kan göra hur många utställningar som helst med Orrefors som nav.

– Beroende på om man lägger tyngdpunkt på tekniker eller formgivare så går den att vinkla. Vi har valt att berätta historien om samlingen och den ska vi visa i ett år.

Sveriges Glasmuseum erbjuder även två permanenta basutställningar om glas. Den ena visar Kosta Bodas resa från att ha varit ett litet brukssamhälle till att bli en internationell destination. Dessutom får man komma formgivare nära och se den historiska delen av olika glastekniker. Utställningen är tidstypiskt uppbyggd, vilket gör att man får en inblick i historiska möbler och även i reformer som gjorts under Sveriges historia.

Den som är intresserad av glas som är av det unika slaget har säkerligen stort nöje även av den andra basutställningen, som tar avstamp i 1960-talet och visar utvecklingen fram till år 2007.

– Vi håller just nu på att komplettera utställningen med nästa etapp, som är 2007–2019. Då ingår formgivare som har varit aktuella på senare år.

Förutom glas visas vanligtvis en utställning om migration på Utvandrarnas Hus. Under sommaren renoveras den men i höst öppnar den på nytt.

– Kulturparken Småland är ett samlingsnamn för allt kulturarv som finns i Växjöregionen. Själv vill jag slå ett slag för Kronobergs slottsruin, säger Nicolas Hansson.

Genom en utomhusutställning vid ruinen berättas historien om Nils Dacke och Gustav Vasa. Platsen har varit aktuell sedan 1300-talet och byggnaderna byggdes under 1400-talet.

– Man ska komma ihåg att detta var gränsen till Danmark så här har många slag genomförts och historia skrivits.

 

Text: Lotta Eliasson