Hemliga Östermalm

Under andra världskriget var det neutrala Stockholm en prima plats för olika underrättelsetjänster att
spana på varandra. Och faktum är att nästan allt hemlighetsmakeri ägde rum på några få gator på
Östermalm. Stormakternas delegationer liksom de danska och norska motståndsrörelserna var i
princip grannar. Armémuseum – som ligger mitt i spionkvarteren – ordnar spännande
gruppvandringar till adresser på Östermalm med anknytning till agentverksamheter som pågick i
andra världskrigets Stockholm.