Backåkra på Österlen

Världsmedborgaren Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare mellan 1953 och 1961 men även humanist, konstälskare, naturmänniska och en av våra allra mest kända svenskar i världen. Nu har hans gård Backåkra topprenoverats och nyöppnat.

Älskat sommarviste
Den fyrlängade skånegården köpte Hammarskjöld 1957 och här var det var tänkt att han skulle bosätta sig när åren på FN var över. Bästa vännen Bo Beskow med fru Greta hade hus i närheten. Någon pension på sitt älskade Österlen fick Hammarskjöld tyvärr aldrig avnjuta. Generalsekreterarens plan dödsstörtade 1961 i Afrika, på väg till ett medlingsförsök i Kongo. Senare samma år tilldelades Hammarskjöld Nobels fredspris postumt för sina många insatser för freden.

Dag Hammarskjöld gifte sig aldrig och hade inga barn. I linje med hans sista vilja tillföll Backåkra Svenska Turistföreningen (STF), som gjorde om gården till ett museum där saker, gåvor, möbler och konst från Hammarskjölds smakfulla våning i New York visades upp. Enligt testamentet skulle här skapas en plats för natur- och kulturvård och möten med fokus på fred och säkerhet.

Efterlängtad nystart
2011, när museet tvingades stänga, hade pengar för underhåll länge saknats och Backåkra var i dåligt skick. Gårdens framtid var osäker. Skulle man kanske tvingas lägga ner den helt? Inredningen packades ner i lårar och magasinerades. Mössen byggde bo.

När Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra* år 2015 tog över ägandet från STF var det därför många som drog en lättnadens suck. Sedan den 28 mars i år står museet över generalsekreteraren och fredspristagarens liv och gärning öppet igen, totalrenoverat och uppdaterat för åtskilliga miljoner och för vår tid. Förutom tidigare funktioner rymmer nu gården även tillfälliga, tematiska utställningar och en konferensdel.

  • Backåkra har fått en ny, spännande basutställning gjord av Regionmuseet i Kristianstad. Till skillnad från tidigare så exponeras gåvor, konst, möbler på ett modernt, mera pedagogiskt sätt. Urvalet kommer enbart från hans New York-våning, säger Karin Erlandsson som är Backåkras intendent.

Konferens
Den mindre, ljusa konferenssalen med sin fina lounge lämpar sig för exklusiva ledningsgruppsmöten. Den ligger i den del av gården där Svenska Akademiens ledamöter tidigare hade möjlighet att bo och arbeta tillfälligt. Hammarskjöld var mycket designintresserad och den icke-museala delen av gården är stilrent originalmöblerad à la skandinaviskt 1950-tal (Carl Malmsten, Hjalmar Jackson, Jacob Kjaer…) och dekorerad med hans personliga konst och konsthantverk.

Lägga pussel
Karin Erlandsson var även platschef på Backåkra för STFs räkning mellan 1990 och 1998:

  • Redan på den tiden var ekonomin ett problem och när gården stängde 2011 sörjde jag verkligen, säger Karin. Därför känns det så fantastiskt att få vara med om hur Backåkra nu får den plats i vårt kulturarv som gården och Hammarskjölds gärning förtjänar. Min cirkel är sluten. Det har till och med hänt att jag hittat små meddelanden från mig själv under arbetet med att packa upp allt som legat magasinerat!

I processen med ”det nya Backåkra” har Karin Erlandsson bl a besökt FN i New York och tagit del av Hammarskjölds privata arkiv på Kungliga biblioteket i Stockholm, framför allt av hans korrespondens.

  • Så gott som dagligen gör jag nya upptäckter, säger Karin. Pusselbitar trillar på plats. T ex hade jag länge undrat över en viss, låg pall som står här. Den har en lite udda form. När jag besökte det meditationsrum som Dag Hammarskjöld lät uppföra för personalen i FN-skrapan, med Bo Beskows fantastiska målning i, så såg jag att det var samma pallar som stod där. Hammarskjöld hade av Carl Malmsten beställt 9 pallar till meditationsrummet och 3 till sig själv. Exemplen kan göras många.

Bibliofil
Hammarskjöld var även bibliofil och ägde tusentals böcker. Till hans prestigekollektioner hör bl a flera verk av Carl von Linné i original. Några av alla böcker återfinns på Backåkra. Genom dem kan man tydligt utläsa några av hans starkaste intressen. Bl a ägde han över 100 böcker om Sápmi och samerna. Sedan en tid tillbaka pryder Hammarskjölds blida ansikte vår 1000-kronorssedel och motivet på sedelns baksida utgörs av just Lappland, som ett uttryck för denna kärlek.

Även om Hammarskjöld själv har det skrivits nära nog 300 böcker på diverse olika språk. Till de senast utkomna (2016) hör Henrik Berggrens ”Dag Hammarskjöld – Att bära världen”, som finns att köpa i museibutiken. Den behandlar hela människan, men merparten av de verk som utkommit om generalsekreteraren skildrar hans unika ledarskap:

  • En anledning till att Dag Hammarskjöld ofta benämns som den mest framgångsrike FN-chefen någonsin är hans ledarstil. Han var en lyssnande människa som hade som metod att på plats studera och ta till sig de länders kultur i vilka han skulle medla, berättar Karin Erlandsson. Sina lärdomar använde han sedan för att närma sig ländernas ledare och se likheter – inte skillnader. Han sades alltid ha ”ett öga inåt och ett utåt”.

Njutbar natur
Naturen var en stor del av Hammarskjölds liv, så när han köpte Backåkra såg han också till att den tillhörande öppna marken, som först var tänkt att hysa en semesterby, blev naturskyddad. De tallplantor som planterats lät han rycka upp. Precis som tidigare står Hagestads naturreservat öppet för allmänheten året om och lockar tusentals besökare varje år, som precis som Dag Hammarskjöld vill njuta av den ljuvliga naturen, fågellivet och havet. På heden utanför Backåkra finns också en meditationsplats.

 

Fakta Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 1905 och växte upp i Uppsala där hans far Hjalmar var landshövding. Fadern blev senare statsminister och Dag gjorde karriär som statstjänsteman och expert i nationalekonomi. Han ansågs briljant och oerhört allmänbildad och arbetade bl a på UD och representerade Sverige internationellt i OECD innan han 1953 utnämndes till generalsekreterare för FN. Som sådan mäklade han fred i många oroshärdar och John F Kennedy kallade honom ”sin tids främste statsman”. Hammarskjöld var även författare och invaldes i Svenska Akademien år 1954.

*Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har grundats av Svenska Akademien, Hammarskjöldska släktföreningen och STF, med bidrag från bland andra Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.