Artist in Residence på Alster

Karlstadtrakten är mumma för konst- och kulturbitna. Till höjdpunkterna hör Gustaf Frödings minnesgård Alster. Sedan Mando Diao släppte sin ”Frödingskiva” för några år sedan har ny publik hittat hit för att uppleva utställningen och energiladda i kaféet. Sommaren 2020 är Alster värd för konstevenemanget Artist in Residence Värmland, vilket även ger besökare tillfälle att ta del av konstnären Maria Anderssons platsspecifika verk.