Allemansland 30 mars - 9 juni 2019

Välkommen till Västmanlands läns museum och in i en lekfull utställning om Lennart Hellsings halsbrytande universum!

Allemansland är en lekfull utställning om Lennart Hellsings halsbrytande universum. Dikterna i utställningen är hämtade från hans fantastiska barnböcker och bilderna kommer från konstnären Paul Ströyer. Välkommen in i en plats där vi alla undervisas av magister Tjeder han som stiger neder från sin sjuvåningskateder och lär oss att kusin absolut rimmar på vitamin och att Herr Gurka självklart dansar mazurka. Besök staden Annorlunda där alla fyrkanter är runda och självklart är bagare Bengtssons krokan i stan.

Telefonnummer
021-393222

Hemsida
Besök hemsidan

E-post
lansmuseet@regionvastmanland.se

Öppettider
Måndag stängt
Tisdag kl 10-17
Onsdag kl 10-20
Torsdag- fredag kl 10-17
Lördag - söndag kl 12-16

Besöksadress
Karlsgatan 2
722 14 Västerås