Stockholm Craft Week

Stockholm Craft Week är ett helt nytt evenemang med fokus på samtida konsthantverk. Den höga kvaliteten på svenskt hantverk, både avseende uttryck och material, har under de senare åren skapat allt större intresse och efterfrågan såväl internationellt som nationellt. Nu uppmärksammas det med Sveriges första evenemang dedikerat helt till samtida konsthantverk. Programpunkterna kommer äga rum i centrala Stockholm och i Gustavsberg den 3–6 oktober 2019. Förutom utställningar och vernissager kommer Stockholm Craft Week att innefatta seminarier, konstnärssamtal, filmvisningar, öppna ateljéer och mycket annat.
www.stockholmcraftweek.se