Reklamhistoriskt

Rum för ReklamLandskrona museum finns 100 000 skisser, annonsoriginal och hela kampanjer. Nu öppnar en permanent reklamhistorisk utställning som med avstamp i reklamen utforskar samhället från 1900-talet fram till idag. Vad säger oss reklamen om tidernas ideal, trender, värderingar och behov? Här får vi möta kreatörerna bakom kampanjer vi minns och utforska nya vinklar på form och reklam. Öppnar i oktober.