Pilgrimsvandra

Vad väntar egentligen bortom vägkröken… och inom oss? Det tycks alltfler vara beredda att ta reda på.

Längtan till att under några dagar få byta uppkoppling mot avkoppling, slippa bruset och splittringen och istället fokusera helt på ett inre och yttre mål lockar varje år en ström av pilgrimer till platser som Santiago de Compostela i Spanien och Sankt Olavsvägarna här i Norden.

Som regel startar och slutar en pilgrimsvandring med en gudstjänst och innehåller såväl samtal som tystnad. Under vägen erbjuds andakter och meditation och det är vanligt att man sjunger psalmer och sånger.

Svenska kyrkan erbjuder hundratals pilgrimsvandringar i Sverige varje år. De flesta arrangeras av ett stift eller en församling. Stiftsgårdar och pilgrimscenter erbjuder även kurser, utbildningar och ett nationellt pilgrimsmöte äger rum vartannat år.

Info om pilgrimsvandringar finns på Svenska kyrkans och på stiftens webbplatser. Kyrkans webb samlar även info om pilgrimsorganisationer och sammanslutningar som t ex Pilgrim i Sverige och Pilgrimscentrum i Vadstena.