Länge leve Kosta!

Än glöder det i hyttan. Växjöbaserade Sveriges Glasmuseums 275-årsutställning för Kosta Glasbruk uppmärksammar kulturarvet, glaset, bruket och människorna i en ny utställning. Följ vägen från skiss till färdigt glas och beundra kreativa konstnärers och skickliga glasarbetares verk – från snapsglas till skulpturer. Pågår t v.