Kyrkan i Västerås vässar sin besöksverksamhet

Svenska kyrkan Västerås är Sveriges näst största pastorat. Just nu pågår utvecklingen av ett besökscentrum som ska omfatta kommunens 23 kyrkor. Syftet är att göra det kyrkliga kulturarvet mer tillgängligt för alla – byggnader, skatter, verksamhet och traditioner.

Bland de 23 kyrkorna intar domkyrkan en särställning. Varje år besöks den av runt 200 000 personer. I domkyrkan, som har tre stjärnor i Guide Michelin, pågår ombyggnationer för att göra den mer besöksvänlig.

En del av kyrkorummet har inretts för att kunna visa tillfälliga utställningar och för ett drygt år sedan färdigställdes den nya Skattkammaren.  I den vackra medeltida f d domkapitelsalen, som aldrig tidigare varit öppen för allmänheten, väntar nu en modern utställningshall som berättar om domkyrkan, om pastoratets andra kyrkor och om kristen tro idag.

Närmast väntar invigningen av ett nytt kafé, inrymt i ett av de medeltida husen runt Domkyrkoplan.

Domkyrkan Reformation

Domkyrkan Reformation