Framtidsmuseet

 

Ut ur byggnaderna!

Många av dagens museer är fast i sina byggnader och i sina samlingar. Grandiosa lagerutrymmen för historiska arv som inte alltid uppfyller moderna krav på t ex flexibilitet. 2050 är det långt ifrån en självklarhet att alla museer har egna fysiska platser. Istället kan de vara mobila dockningsstationer som söker upp publiken på hemmaplan. Pop-up-utställningar på t ex flygplatser och i köpcentrum är redan verklighet. I framtiden kanske vi kan vänta oss en museidos också på konserten, fotbollsmatchen och sjukhuset?

Globala museer på Nätet

 

Redan idag har en del av världens största museer fler besökare på Nätet än i verkligheten. När museernas samlingar systematiskt digitaliserats och lagts ut på Internet blir närheten till själva platsen oviktig. 2050 förutspås museer runtom i världen ha byggt upp gigantiska nätmuseer med oändliga möjligheter till interagerande med besökarna.

# Upplevelse via inlevelse
För museibesökaren 2050 är den virtuella verkligheten själva verkligheten. Smarta pedagogiska rollspel är en självklarhet i skolan och även museerna förväntas leverera upplevelser någonstans mellan skola och teater. I iscensatta miljöer där besökaren själv är aktiv kommer ”kunskap på köpet”. Hur ska jag t ex kunna agitera för kvinnlig rösträtt när kvinnor inte får tala i församlingen? Hur reagerar min rollfigur när den ställs inför apartheids vardagsregler? Upplevelseytan blir inlevelseyta, långt ifrån statiska glasmotrar.

# Mångfald som märks
2050 ekar begrepp som ”den svenska identiteten” och ”det svenska kulturarvet” med förnyad klang. Vit medel- och övre medelklass dominerar inte längre museernas medarbetare och besökare.
Programutbuden och utställningarna – ja hela verksamheten – representerar en tydlig mångfald på alla plan: kön, ålder, kulturell bakgrund, sexuell läggning etc. En spegling av (hela) samhället.

#Frågor istället för svar
2050 är museernas roll och uppdrag snarare att ifrågasätta än att ge svar. Utställningarna handlar ofta om sociala relationer, kultur, makt och normer och som avsändare står i lika stor utsträckning som museer universitet, myndigheter, ideell sektor och företag. Högst status som avsändare har de icke-kommersiella plattformarna. Parallellt ökar också trenden med internationella, stora kommersiella produktionsbolag som säljer påkostade vandringsutställningar inriktade på edutainment (jf Tutankhamun, Harry Potter, Titanic…).

#På flera ben
2050 står museerna på flera ben som gör det möjligt att producera de bästa utställningarna. De flesta fysiska museer sysslar med konferensverksamhet och alla arbetar med tematiserad mat och dryck som en viktig besöksanledning. Därutöver anordnas regelbundet kvällsaktiviteter som ”after art” med DJ och happenings som ”Natt på museet”… dvs den slags upplevelser som inte går att få online men som gärna delas friskt på Nätet. För den som vill betala finns exklusiva medlemsklubbar. Museets varumärke, stil, och karaktär är viktiga för att visa omvärlden vilken kulturell och medveten person man egentligen är och markörerna i museishoppen är noggrant utvalda.
Ja, det sägs ju att det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är att allt vi tar för givet förr eller senare tar slut. Men att ökad digitalisering och annan teknikutveckling kommer att fortsätta att påverka också museeerna kan nog slås fast. Museiupplevelser kommer till stor del att designas för olika former av medskapande. De dammiga montrarna, då? År 2050 är de definitivt förpassade till museernas museum.